Teenused

redlin   bluelin

Online-raamatupidamine

Online-raamatupidamine lihtsustab asjaajamist ja muudab teie ettevõtte raamatupidamise mugavaks! Online-raamatupidamine tähendab, et ettevõtte raamatupidamislike dokumentide talletamine toimub ühtses automaatselt toimivas andmebaasis. See omakorda minimeerib dokumentide dubleerimise, topeltsisestamise vajaduse ning muudab raamatupidamise efektiivsemaks.

 

Raamatupidamine

Pakume Teile terviklik ja kvaliteetne raamatupidamisteenus. Raamatupidamisteenust osutame nii alustavale kui ka juba tegutsevale äriühingule. Meilt on võimalik tellida nii kogu mahus teenust kui ka ainult osalist teenust (näiteks ainult palgaarvestus vm).

Ühekordsed teenused
Neilt, kel kohustust ei ole, kel pole töötajaid ning kes ei ole käibemaksukohustuslased, st väikefirmad, FIEd, väikesed MTÜd, nõutakse tavaliselt ainult aastaaruande esitamist (tähtajaga 30. juuniks).
Kui selline firma säilitab korrektselt aasta jooksul kõik dokumendid ning edastab need töötlemiseks meile, siis võib raamatupidamisaruande esitada vaid üks kord aastas, ajavahemikul aruandeaastale järgneva 1. jaanuarist kuni 30. juunini.
Dokumente võib esitada isiklikult, saata postiga, postiautomaadi kaudu (post24, smartpost vmt) või kulleriga.

Raamatupidamise hinnakirja leiad siit!

 bluelin    redlin

Töötasu ja personaliarvestus

Töötajate palgaarvestuse korraldamine on hädavajalik tegevus, mis nõuab palju aega, pühendumust ja konfidentsiaalsust.
Töötasu ei saa olla tegemata korral – töötajad ootavad õigustatult õigeaegselt tasutud palka, mistõttu on oluline, et arvestus oleks korrektselt teostatud.

  • Töötajate igakuine arvestamine ja palgalehtede koostamine
  • Lisatasude, preemiate arvestamine
  • Puhkuse- ja lõpparvete arvestamine
  • Andmete edestamine Haigekassale
  • Deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- jaTolliametile
  • Statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
  • Töötasude ja maksude ülekandmine
  • Töölepingute, juhatuse liikmete lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
 

Finantsanalüüs

Parema ülevaate ettevõtte seisust ning tulemustest, koostame finantsanalüüse vastavalt ettevõtte eripärale.
Finantsanalüüs on finantsjuhtimise üks osa ja see kujutab endast finantsinformatsiooni
alusel koostatud ettevõtte möödunud, käesoleva ja tulevikus oodatava finantsolukorra
hindamist, mille tulemus on vajalik erinevatele huvigruppidele.
Ettevõtte majandusnäitajate kvaliteetne hindamine ja kvaliteetne finantsanalüüs võimaldab teil planeerida ettevõtte edasisi tegevusi.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

 

SAADA PÄRING