You are already an e-resident and own a business.
You need an accountant!

KONTAKT +372 557 1938

MITTERESIDENDI TÖÖANDJANA REGISTREERIMINE

Kümne tööpäeva jooksul Eestis maksukohustuse tekkimisest arvates on Maksu- ja Tolliametis kohustatud end registreerima mitteresidendist tööandja, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtja, välisesindus, välisriigi muu asutus, rahvusvaheline organisatsioon ja selle esindus, kui teda ei ole varem kantud maksukohustuslaste registrisse vm Eestis asutatud registrisse.


E-resident saab registreerida ettevõtte Internetis ühe päeva jooksul, hallata seda veebis kõikjalt maailmast, kasutada elektroonilist pangandust ja OG FINANTS kaugarvestusteenust. Aitame teid korrektses raamatupidamises, aruannete õigeaegses esitamises, maksudeklaratsioonis ja nõustame teid kõigis tekkinud küsimustes.

TÖÖTAJATE REGISTER JA TÖÖANDJA MAKSUKOHUSTUS

Kõik, ka mitteresidendist tööandjad, on kohustatud Maksu- ja Tolliameti töötajate registrisse kandma kõik töövõtjad, kes nende heaks töötavad. Töötajad tuleb registreerida juba enne nende tööle asumist. Kõik maksud ja maksed peab tööandja üle kandma Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, samaks ajaks peab olema esitatud ka maksudeklaratsiooni vorm TSD.

MITTERESIDENDI KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE REGISTREERIMINE, KMD DEKLARATSIOONIDE ESITAMINE

Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Kui isikul ei ole maksustatavat käivet veel tekkinud või tema maksustatav käive ei ületa 40 000-eurost piirmäära, saab käibemaksukohustuslasena registreerida vabatahtlikult. OG Finants aitab käibemaksu-kohustuslaseks registreerimise avalduse täitmisel ja esindamisel Maksu- ja Tolliametis.

Mitteresidendist tööandja maksukohustused

Kõik, ka mitteresidendist tööandjad, on kohustatud Maksu- ja Tolliameti töötajate registrisse kandma kõik töövõtjad. Töötajad tuleb registreerida tööregistris jubaenne nende tööle asumist. TSD deklaratsioon tuleb esitada väljamaksetele järgneva kuu 10. kuupäevaks Maksu-Tolliametis.
Tööandja on kohustatud:
- pidama kinni töötajale makstud palgalt tulumaksu (2018. aastal 20%), töötaja töötuskindlustusmakse (2018. aastal 1,6%) ja kohustusliku kogumispensioni makse (2018. aastal 2%);
- arvestama sotsiaalmaksu 33% ja tööandja töötuskindlustusmakset (2018. aastal 0,8%);
- kandma tasumisele kuuluvad maksud ning maksed üle Maksu- ja
Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Püsiva tegevuskoha registreerimine

Kui mitteresident soovib Eesti ettevõtlusega tegeleda, siis sõltub tema registreerimiskohustus järgmistest asjaoludest:

  • - püsiva tegevuskoha olemasolu;
    - kas kauba ostja või teenuse saaja on Eestis maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane või mitte;
    - millise tehinguga on tegemist (erikord kehtib teise liikmesriigi isiku teostatava kaugmüügi ja ühendusevälise riigi isiku poolt elektrooniliselt osutatava teenuse puhul).
    Kui mitteresidendil tekib Eestis püsiv tegevuskoht, siis tekib tal käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus sarnaselt Eesti residendiga. Seega, kui mitteresident müüb kaupa või osutab teenust eraisikule või mittekäibemaksukohustuslasest juriidilisele isikule, siis tuleb tal ennast Eestis käibemaksukohustuslaseks registreerida ja käibemaks Eesti riigile maksta.