Palgaarvestus

PALGAARVESTUS

- KANNAME JA KUSTUTAME TÖÖTAJATE
ANDMED TÖÖTAMISE REGISTRIS
- PALGAARVESTUS
- PUHKUSTE ARVESTUS
- HAIGUSHÜVITISE ARVESTUS
- LÕPPARVE ARVESTUS
- TSD KOOSTAMINE JA ESITAMINE MAKSU- JA TOLLIAMETILE
- PUHKUSERESERVI ARVESTUST
- E-TÖÖVÕIMETUSLEHTEDE TÄITMINE JA ESITAMINE HAIGEKASSALE
- TOETUSTE AVALDUSE ESITAMINE HAIGEKASSALE
- TÖÖPALGA IMPORT PANGASSE

 

AITAME ASJAD KORDA TEHA PERSONALITÖÖ DOKUMENTIDEGA.

Personaliarvestuse pidamine

TÖÖLEPINGUTE, JUHATUSE LIIKME LEPINGUTE KOOSTAMINE
LEPINGUTE MUUDATUSTE, LISADE VORMISTAMINE
KÄSKIRJADE, KORRALDUSTE KOOSTAMINE

Korrektne, arusaadav ning seadusega kooskõlas olev palgaarvestus tagab firmale rahulolevad töötajad, samas on see aga raamatupidamise kõige tundlikum ja kõige suuremat täpsust nõudev valdkond.