Raamatupidamine

· JOOKSEV RAAMATUPIDAMINE
· RAAMATUPIDAMISE SISE-EESKIRJADE KOOSTAMINE
· KORRASTAME EELMISTE PERIOODIDE RAAMATUPIDAMIST
· LÄHETUS- JA MAJANDUSKULUDE ARUANNETE KOOSTAMINE
· MÜÜGIARVETE KOOSTAMINE JA MAKSEKORRALDUSTE ETTEVALMISTAMINE ( vajadusel )
· TSD, KMD JA MUUDE DEKLARATSIOONIDE/ARUANNETE KOOSTAMINE JA ESITAINE MAKSU- JA TOLLIAMETILE

· PÕHIVAHENDITE ARVESTUS
· SALDODE KONTROLL
· ARUANNETE KOOSTAMINE JA ESITAMINE Äriregitrile
· ARUANNETE KOOSTAMINE JA ESITAMINE Statistika ametile
· SUHTLUS RIIGIASUTUSTEGA
· KÄIBEMAKSU TAGASTUSTAOTLUSED
· KÄIBEMAKSUKOHUSLASEKS REGISTREERIMINE